Συνδρομές - εισφορές

^Back To Top

logo

 Τα μέλη και οι φίλοι της Ένωσης μπορούν να στέλνουν τις συνδρομές, τις εισφορές και τις δωρεές με τους παρακάτω δύο τρόπους.

Α. Τραπεζικός λογαριασμός: ALPHA BANK 344002310007947
     στα ονόματα των μελών του Δ. Σ.: Μαστοράκης Κων/νος (πρόεδρος), Καβρουλάκης Δημήτρης (μέλος)
     και Σωτηρόπουλος Δημήτριος (μέλος).

 Β. Ταχυδρομική επιταγή στο όνομα: ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Poste Restante, Αιόλου 100, 102 00 ΑΘΗΝΑ.

      Οι συνδρομές, εισφορές και δωρεές θα δημοσιεύονται κάθε χρόνο εδώ:

Αναζήτηση

Τυχαία εικόνα

KOUROS_.jpg

Πρωτοσέλιδα