Κύριο άρθρο

^Back To Top

logo

Η Γεραρά Ριζάρειος Σχολή, η Τροφός και Μάνα μας συμπληρώνει αισίως 178 χρόνια ζωής. Οι απόφοιτοί της πληθαίνουν και σκορπίζονται ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Εύλογα και φυσικά στρέφονται συχνά προς τη Σχολή μας και προς την Ένωσή μας. Η δεύτερη, πασχίζει να φέρει κοντά της τα μέλη της, όλους εμάς δηλαδή.  Όλους τους αποφοίτους, με επιστολές, προσκλήσεις, τηλεφωνήματα και με την εφημερίδα μας, τον “Ριζαρείτη”.

Το μισό χρονικό διάστημα της ιστορίας της Σχολής, οι Ριζαρείτες ήταν ανοργάνωτοι. Για 80 ολόκληρα χρόνια, από το 1844 μέχρι το 1921 δεν υπήρχε Ένωση, Όργανο ή Ομάδα που να συγκεντρώνει τους αποφοίτους ή να τους εκπροσωπεί. Οι απόφοιτοι είχαν, όπως και εμείς, κέντρο αναφοράς και συνάντησης τη Σχολή, στην οδό Β. Σοφίας. Συναντιώνταν επίσης σε ομιλίες και εκδηλώσεις στην Αθήνα ή στην επαρχία.

Η Ριζάρειος απέδωσε στην Κοινωνία εκατοντάδες αποφοίτους της, που συνέχισαν τις σπουδές τους και ανέβηκαν στις υψηλότερες βαθμίδες της κοινωνίας.  Έτσι υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 60 απόφοιτοι της Σχολής έγιναν Καθηγητές Πανεπιστημίου, από τους οποίους 15 εκλέχτηκαν Πρυτάνεις, 5 Ακαδημαϊκοί κάποιοι μάλιστα διετέλεσαν Πρόεδροι της Ακαδημίας και ένας Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Πλούσια ήταν όμως και η προσφορά της στον Εκκλησιαστικό τομέα όπου περισσότεροι από 70 Ριζαρείτες έγιναν Μητροπολίτες ή Αρχιερείς, 1 Πατριαρχης (ο νυν Αλεξανδρείας ) 1 Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και εκατοντάδες Κληρικοί και Θεολόγοι. Ακόμη 8 Ριζαρείτες  διετέλεσαν Υπουργοί και ένας  έγινε Πρωθυπουργός.  Τέλος  χιλιάδες  απόφοιτοι  της Ρ.Ε.Σ.  έγιναν  λαμπροί  επιστήμονες.

 Από ιδρύσεώς της και μέχρι σήμερα, η ΕΑΡΕΣ, δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις και κανάλια επικοινωνίας της παλαιότερης με τη νεότερη γενιά αποφοίτων, αλλά και να δημιουργηθεί η αίσθηση του “ανήκειν” σε ένα ισχυρό σύνολο ανθρώπων.

 Όραμά μας είναι να γίνουμε ένας ενεργός σύλλογος που θα εμπνέει τα μέλη του, ώστε μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Ένωσης να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στη Σχολή και στους αποφοίτους της και να συμβάλλουμε στο να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια οι “Αρχές” της Ριζαρείου Σχολής.

 Καλούμε λοιπόν, όλους εσάς, τους απόφοιτους της Ριζαρείου, να ενταχθείτε στην Ένωσή μας, να επανασυνδέσετε τους δεσμούς σας με τη Σχολή μας και να γίνετε κι εσείς κοινωνοί του οράματός μας και συμμέτοχοι στην εκπλήρωση των προσδοκιών μας.

«Ριζαρῶν ἐντολάς τάς ἁγίας,
θά τηρήσωμεν μέχρι πνοῆς,
τῆς ἐσχάτης ναί μέχρι θυσίας
καί αὐτῆς τῆς προσκαίρου ζωῆς»

(Ἐκ τοῦ ὕμνου τῶν Ριζαρειτῶν)

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα