Δ. Σ. 1995 - 1998

^Back To Top

logo

Πρόεδρος:                       π. Εμμανουήλ Σέρβος
Αντιπρόεδρος:                π. Νεκτάριος Χατζηπροκοπίου
Γεν. Γραμματέας:            Καβρουλάκης Δημήτριος

Ταμίας:                           Μαστοράκης Κων/νος

Μέλη:                              Γεωργάκης Θεόδωρος
                                       Κατσανεβάκης Εμμανουήλ
                                       Λεονταρίτης Δημήτριος
                                       π. Ιωάννης Μελισσάρης
                                       Ποδότας Κων/νος
                                       Σακκάς Βασίλειος
                                       

 

 

 

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα