Καιρός τω παντί

^Back To Top

logo

t 92-93Πέρασε ένας κιόλας χρόνος από τις τελευταίες αρχαιρεσίες της ΕΑΡΕΣ. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει το έργο όλων των προηγουμένων, προσθέτοντας και το δικό του στίγμα. Παλαιά και νέα μέλη του, με ανακατανομή σε όλες τις θέσεις και με αγαστή συνεργασία αναπλαισιώνουν τις σταθερές δραστηριότητες της Ένωσης και δρομολογούν νέες εκδηλώσεις, καινούργια ανοίγματα και συνεργασίες με την ΡΕΣ και τους απανταχού ριζαρείτες.
Τα χρόνια που διανύουμε είναι για όλους και σε όλα δύσκολα. Αυτό επηρεάζει και την Ένωση των Αποφοίτων ριζαρειτών. Σημειώνεται ότι και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου βαρύνονται με πολλές προσωπικές και επαγγελματικές ευθύνες. Αυτό δεν μας εμποδίζει να είμαστε πάντοτε παρόντες στις συναντήσεις μας, στις εκδηλώσεις μας και στη διαρκή δια ζώσης επαφή με την ΡΕΣ και το Πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Στεκόμαστε στο πλάι κάθε ριζαρείτη στην χαρά και στα προβλήματά του, υποστηρίζουμε την Ριζάρειο Σχολή, τους σκοπούς και τις αξίες της, όταν και όπου μας δίνεται βήμα. Συχνά εμείς δημιουργούμε συνθήκες που αναδεικνύουν τον ρόλο της ΡΕΣ και των μελών της στην πατρίδα μας, στην Εκκλησία και στον πολιτισμό.  Αυτονόητα πράγματα, θα έλεγε κανείς. Μη λησμονάμε, όμως, ότι τίποτα πια δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν είναι δωρεάν. Οικονομικά, βιολογικά  και ψυχικά. Όλα και τα πάντα αξιολογούνται και κανείς μας δεν θέλει να ακούσει ότι «εζυγίσθης, εμετρήθης και ευρέθης ελλιπής» (ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες ελλιπής). Συνεχίζουμε την ιστορία της ΕΑΡΕΣ με αγάπη και θυσίες, δηλαδή και τον «έλεον» και την «θυσίαν».
Στα τωρινά. Οργανώνουμε και είμαστε έτοιμοι για επισκέψεις σε μέρη που ζουν ριζαρείτες. Ετοιμάζουμε τις εκδηλώσεις του Φθινοπώρου και του Χειμώνα που έρχεται. Σε αυτά αθροίζουμε και πολιτιστικές παρουσιάσεις με περιεχόμενο που αρμόζει στην ΡΕΣ και στην Ένωσή μας.  Χωρείς φειδώ κόπου και χρόνου κατεργαζόμαστε τις κοντινά μελλοντικές δράσεις μας.
Δεν υπάρχουν προβλήματα; Ναι, υπάρχουν. Ποτέ δεν μας ικανοποιεί η παρουσία των ριζαρειτών στις εκδηλώσεις μας. Είμαστε πάρα πολλοί για να έρχονται απλώς πολλοί σε αυτές. Ζητάμε την φυσική τους παρουσία και την συμμετοχή τους στην εφημερίδα, σε ομιλίες και σε θεματικές πολιτιστικές παρεμβάσεις μας, π.χ. εορτές μνήμης για τους δασκάλους μας, επιφανείς ριζαρείτες, πνευματικές – μορφωτικές ημερίδες, αρχαιρεσίες της ΕΑΡΕΣ, συνεστιάσεις στην ΡΕΣ - κοπή πίτας και άλλες. Φυσικά, υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα. Όλα τα προηγούμενα απαιτούν έξοδα, τα οποία καλύπτονται είτε από την ΡΕΣ - ΠΔΣ, είτε από χορηγίες, είτε επαφίενται στον πατριωτισμό μας. Δεν μεμψιμοιρούμε αλλά περιγράφουμε το οικονομικό ανάχωμα στις ανάπτυξη την δραστηριοτήτων μας και κυρίως στην έκδοση της εφημερίδας μας.
Στο πνεύμα της εποχής, ως Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσαμε ο «Ριζαρείτης», η εφημερίδα μας, να εκδίδεται ηλεκτρονικά και να την διαβάζουν τα μέλη της ΕΑΡΕΣ στην ιστοσελίδα μας. Έτσι, εκτός των μελών που αποστελλόταν, τώρα θα είναι ηλεκτρονικός τύπος που μπορεί να αναγιγνώσκεται από περισσότερους κι όχι απαραίτητα μόνο μέλη της ΕΑΡΕΣ. Ήδη τα τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει, παράλληλα με την έντυπη έκδοση. Όσοι ριζαρείτες επιθυμούν να έχουν έντυπο τον «Ριζαρείτη» προσκαλούνται να μας ενημερώσουν για την επιθυμία τους αυτή με επιστολή προς την ΕΑΡΕΣ στην διεύθυνση που έχει η εφημερίδα μας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, e-mail, που υπάρχει στην εφημερίδα και είναι της ΕΑΡΕΣ. Συνοδευτικά, πρέπει να έχουν και την ετήσια συνδρομή τους ή οικονομική συνεισφορά για την εφημερίδα μας. Οι οικονομικές δυσκολίες αντανακλώνται και στην εφημερίδα μας.
Απευθυνόμαστε σε κάθε ριζαρείτη, συμμαθητή, φίλο, αγαθό πρεσβύτη, κληρικό ή λαϊκό, και ζητάμε να συμμετέχει στην ζωή της ΕΑΡΕΣ. Στην αγκαλιά της θα δει ένα κομμάτι της νεανικής ψυχής του. Θα βρει τους φίλους του, θα γνωρίσει τους νεότερους κι αυτοί με τη σειρά τους τούς παλαιότερους. Το αμάλγαμα όλων μας είναι η ζώσα Ριζάρειος, γιατί χωρίς τους μαθητές είναι ένα ευαγές ίδρυμα χωρίς παλλόμενη καρδιά, εννοούμε άσαρκο κληροδότημα, χωρίς πνευματική εμβέλεια στην κοινωνία.
Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθούν οι «ομογάλακτοι» ριζαρείτες στο κάλεσμά μας. Γιατί τώρα είναι ο καιρός να συσπειρωθούμε. Αλλά και γιατί «οι καιροί ου μενετοί».

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα