Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα !

^Back To Top

logo

Η Ένωση Αποφοίτων της Ριζαρείου Σχολής εύχεται στους/στις  απανταχού της γης Ριζαρείτες/-ίτισσες καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα !

Το αναστάσιμο φως να γεννήσει στις ψυχές μας αγάπη και ελπίδα !

Είθε ο Χριστός να μας δώσει τη δύναμη να πετύχουμε τη δική μας πνευματική ανάσταση !

 

Καλό Πάσχα !

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα