Βιβλιοθήκη

^Back To Top

logo

 Η Βιβλιοθήκη της ΡΕΣ και οι υπηρεσίες πληροφόρησης προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μαθητές, σπουδαστές και ερευνητές.

 Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί υπό την εποπτεία του Πολυμελούς Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η επίσημη ονομασία της στην ελληνική και αγγλική γλώσσα είναι: Βιβλιοθήκη Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (ΒΙ.Ρ.Ε.Σ.) και Rizarios  Ecclestiastical School Library (RESL).

Στη βιβλιοθήκη έχει πραγματοποιηθεί:

1. Επιστημονική καταγραφή και τεκμηρίωση των συλλογών του Ιδρύματος και εισαγωγή των βιβλιογραφικών δεδομένων στα συστήματα της Βιβλιοθήκης,

2. Αναβάθμιση των συλλογών της, κάλυψη των κενών σε έντυπο και ψηφιακό υλικό, συστηματική ενημέρωση με νέες προσκτήσεις,

3. Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος καθώς και του σπάνιου και πολύτιμου υλικού των συλλογών του.

 Στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης εντάσσεται η έκδοση μονογραφιών και επιστημονικών μελετών γενικότερα, που εμπλουτίζουν με σημαντικά συγγράμματα τη βιβλιογραφία των ανθρωπιστικών σπουδών.

 Οι εκδόσεις του Ιδρύματος αναγνωρίζονται ως αξιόλογες από την επιστημονική κοινότητα και ορισμένες από αυτές αποτελούν πανεπιστημιακά συγγράμματα, εφόσον έχουν επιλεγεί από τμήματα είτε τομείς των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας(βλ.βιβλιοκριτικές σε καταξιωμένα επιστημονικά έντυπα). Επίσης η Ακαδημία Αθηνών τίμησε με βράβευση μια εξ αυτών(βλ.παρακάτω).

1. Ανδρέας Ιωάν. Φυτράκης-«Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία,τόμοι I, II, III, IV», Αθήνα 1978,1981,1984,1988.
2. Βύρων Δ. Χρηστίδης-«Η αρχιτεκτονική του κεντρικού Ζαγορίου-Το παράδειγμα του Κουκουλιού», Αθήνα 2004.
3. Γιάννης Ξούριας - «Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων. Το φιλολογικό έργο «Η θεωρία των Γραμματικών Τεχνών», Αθήνα 2007.
4. Αρχιμανδρίτης Κλεόπας Στρογγύλης «Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως και η Ριζάρειος
Εκκλησιαστική Σχολή (1894-1908)», Αθήνα 2008.
5. Ελένη Τούντα-«Το δυτικό Sacrum Imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία: Ιδεολογικές τριβές και αλληλεπιδράσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή του 12ου αιώνα (1135-1177)», Αθήνα 2008.
6. Στέφανος Τσιόδουλος-«Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου:Τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα.Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση», Αθήνα 2009
7. Γιάννης Χουλιαράς «Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική του 16ου και 17ου αι. στο Δυτικό Ζαγόρι», Αθήνα 2009(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2010 εις μνήμη «Άγγελου Κίτσου», αθλοθετημένο από το 'Ιδρυμα Ι. Σ. Λάτση)
8. Μανώλης Φραγκίσκος «Τρεις Ναοί του Αγ. Γεωργίου στον περίβολο της Παλαιάς Ριζαρείου Σχολής - Ιστορικές μαρτυρίες», Αθήνα 2011.

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα