Παρελθόντα Δ. Σ.

^Back To Top

logo

Πρόεδρος:
Καβρουλάκης Δημήτριος
6977807925
Αντιπρόεδρος:
Καραχάλιας Στέφανος
6944737938
Γεν. Γραμματέας:
Γρηγοριάδης Κων/νος
6983505346
Ταμίας:
Μαστοράκης Κων/νος
6974935620
Μέλη:
Ανδρίτσος Νικόλαος
6972007360
 
Γεωργάκης Θεόδωρος
6972819189
 
Γκατζές Λάζαρος
6972747788
 
Κακαβούλης Νικόλαος
6937301348
 
Κατσινούλας Κων/νος
6977837806
 
Πανόπουλος Παναγιώτης
6073354208
 
Σωτηρόπουλος Δημήτριος
6944398500

Πρόεδρος:                       Γιαννόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:                π. Νεκτάριος Ζατζηπροκοπίου
Γεν. Γραμματέας:            Καβρουλάκης Δημήτριος

Ταμίας:                           π. Εμμανουήλ Σέρβος

Μέλη:                              Αραβαντινός Στυλιανός
                                       Βασιλάκης Γεώργιος
                                       π. Χρήστος Κυριακόπουλος
                                       π. Ιωάννης Μελισσάρης
                                       Ποδότας Κων/νος
                                       Σακκάς Βασίλειος
                                       π. Αγησήλαος Τσώλος

 

 

 

Πρόεδρος:                       π. Εμμανουήλ Σέρβος
Αντιπρόεδρος:                π. Νεκτάριος Χατζηπροκοπίου
Γεν. Γραμματέας:            Καβρουλάκης Δημήτριος

Ταμίας:                           Μαστοράκης Κων/νος

Μέλη:                              Γεωργάκης Θεόδωρος
                                       Κατσανεβάκης Εμμανουήλ
                                       Λεονταρίτης Δημήτριος
                                       π. Ιωάννης Μελισσάρης
                                       Ποδότας Κων/νος
                                       Σακκάς Βασίλειος
                                       

 

 

 

Πρόεδρος:                       Γεωργάκης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος:                Καραχάλιας Στέφανος
Γεν. Γραμματέας:            Καβρουλάκης Δημήτριος

Ταμίας:                           Μαστοράκης Κων/νος

Μέλη:                              Ασημακόπουλος Ανδρέας
                                       Γιαννόπουλος Ιωάννης
                                       Παππάς Δημήτριος
                                       Λεονταρίτης Δημήτριος
                                       Ποδότας Κων/νος
                                       Αρχ. Δανιήλ Σάπικας
                                       π.Αγησήλαος Τσώλος

 

 

Πρόεδρος:                       Γεωργάκης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος:                Καραχάλιας Στέφανος
Γεν. Γραμματέας:            Καβρουλάκης Δημήτριος

Ταμίας:                           Παππάς Δημήτριος

Μέλη:                              Ασημακόπουλος Ανδρέας
                                       Γιαννόπουλος Ιωάννης
                                       Γκατζές Λάζαρος
                                       Λεονταρίτης Δημήτριος
                                       Μακρής Δημήτριος
                                       Ποδότας Κων/νος
                                       π.Αγησήλαος Τσώλος

 

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα