Δ. Σ. 1992 - 1995

^Back To Top

logo

Πρόεδρος:                       Γιαννόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:                π. Νεκτάριος Ζατζηπροκοπίου
Γεν. Γραμματέας:            Καβρουλάκης Δημήτριος

Ταμίας:                           π. Εμμανουήλ Σέρβος

Μέλη:                              Αραβαντινός Στυλιανός
                                       Βασιλάκης Γεώργιος
                                       π. Χρήστος Κυριακόπουλος
                                       π. Ιωάννης Μελισσάρης
                                       Ποδότας Κων/νος
                                       Σακκάς Βασίλειος
                                       π. Αγησήλαος Τσώλος

 

 

 

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα